Home Wat we doen

Wat we doen

 

Ons uitgangspunt is de sponsoring van individuele schoolkinderen in India en Sri Lanka via het scholingsproject ASHA-HOPE.
We sponsoren individuele kinderen met zeer beperkte financiële middelen die anders geen kans hebben op onderwijs.

Onze 2 doelstellingen:

  1. Het individueel sponsoren van (een deel van) de schoolkosten van arme en kwetsbare kinderen in India of Sri Lanka via een jaarlijkse vaste storting.
  2. Het inzamelen van extra giften voor het aankopen van materiaal voor de scholen en de tehuizen in India of Sri Lanka.
Onze individuele sponsors engageren zich tot het betalen van € 30 per jaar als bijdrage voor het inschrijvingsgeld en de schoolkosten van een hen toegewezen sponsorkind.
Alle sponsorkinderen lopen school bij de Zusters van Liefde van Jezus & Maria in India en Sri Lanka.
 
Momenteel worden zo al meer dan 750 kindjes in 19 verschillende scholen, hostels en internaten gesteund.
De sterkte van ons project schuilt in de goede en rechtstreekse contacten en samenwerking met de Zusters ter plaatse die coördinerend optreden. Alle financiële bijdragen gaan via ASHA-HOPE rechtstreeks naar de zusters die er vervolgens op toezien dat de gesponsorde kinderen effectief deelnemen aan de lessen. Zij zorgen ook voor regelmatige feedback over de vorderingen van de kinderen. Onze werkingskosten zijn minimaal en onze inspanningen zijn volledig gebaseerd op vrijwilligerswerk.

 

Bezoeken ter plaatse

Bezoeken aan onze projecten ter plaatse zijn hoogtepunten in de werking van ASHA-HOPE.

In het belang van een goede opvolging bezoeken we om de 3 jaar een aantal van onze projecten*.

* : Alle bezoeken aan de projecten ter plaatse worden door de leden van de werkgroep zelf gefinancierd.