Home Sponsor Worden ?

Sponsor Worden ?

 • Ben je door dit project aangesproken ?
 • Wil je een kind toekomst geven zodat het in eigen land kan opgroeien ?
 • Draag je graag die zorg mee …

Met € 30 per jaar krijgt een kind in India of Sri Lanka de kans om naar school te gaan, krijgt het een kans op een betere toekomst, op een toekomst zonder meer …

Concreet:

Je kan een voorkeur uitdrukken voor leeftijd/ geslacht/ land. Daarna krijg je de concrete gegevens over het kind van je keuze:

 • de naam en geslacht van het kind met een foto
 • de gezinssituatie
 • een contactadres om af en toe eens te schrijven.

Je stort elk jaar het bedrag van € 30(*).

De werkgroep ASHA-HOPE:

 • verzorgt de contacten tussen het kind en zijn/haar contactgezin
 • beheert de ingezamelde gelden
 • geeft regelmatig rapport over het project via een halfjaarlijkse nieuwsbrief.

(*) Wenst u een fiscaal attest (min. bijdrage : €40 per jaar ): download hier de bankgegevens.

Administratieve gegevens

Stort je bijdrage op volgend adres :

 • ASHA-HOPE vzw
 • Rekeningnummer : IBAN : BE33 7332 3350 0046     (BIC: KREDBEBB)
 • - Vermelding bij eerste storting : “ASHA-HOPE - eerste storting“
 • - Vermelding bij de volgende jaarlijkse storting : “ASHA-HOPE - ID-nr vermeld op het ID-kaartje“
 • Voor een vlot verloop kunt u hiervoor ook een doorlopende opdracht geven aan uw bank.

Download hier :

Flyer/Inschrijvingsformulier

Bankgegevens fiscaalattest